Pomoc při správě 

§ 15 ZISIF

Co jsou alternativní fondy podle § 15 ZISIF?

  • Vznikly za účelem kolektivní správy majetku menších a uzavřených skupin osob
  • Správa majetku max 20 nekvalifikovaných (retailových) klientů do €125 000
  • Správa majetku kvalifikovaných (odborně prověřených) klientů od €125 000 do €500 000 000
  • Podléhají povinné registraci České národní banky, nikoliv jejímu dohledu

S čím se na nás můžete obrátit

  • Odborné konzultace v problematice alternativních fondů ZISIF § 15
  • Řešení aktuálních změn v požadavcích ČNB
  • Změna obchodního modelu
  • Pořádání seminářů pro odbornou veřejnost
  • Možnot spoluúčasti na investičních projektech

Na alternativní fond dle § 15 ZISIF nejsou kladeny zákonem žádná přísná pravidla, minimální velikost fondu ani minimální investice nejsou nijak stanoveny. Náklady na založení a průběžné náklady jsou rovněž v porovnáním např. s fondem kvalifikovaných investorů nižší, z tohoto důvodu zájem o alternativní fondy vzrůstá. ZISIF ukládá správci dle § 15 povinnost registrace a povinnost pravidelného reportingu České národní bance. Česká národní banka nicméně nijak neověřuje správnost údajů zaslaných pro registraci ve veřejném seznamu. Stejně tak samotná činnost správce či jeho investiční strategie nepodléhá žádnému schválení ani většímu přezkumu ze strany České národní banky. Data poskytnutá správcem v rámci pravidelného reportingu Česká národní banka zpracovává pouze za účelem formálního posouzení, zda se objem spravovaného majetku neblíží hodnotě, která by vyžadovala získání licence k obhospodařování investičních fondů podle ZISIF (100 milionů eur či 500 milionů eur za určitých podmínek).

Spolupracujeme

Money Advocate z.s.

Nezávislý konzultant finančních a investičních nástrojů

Project Mee Europe s.r.o

Specializovaný business management pro finance a investice